Zoeken Menu
Polyester

Wat is polyester?

Een polyester is een polymeer dat bestaat uit een keten van esterverbindingen. Polyesters worden gevormd door een polycondensatiereactie van dicarbonzuur en een diol of door een polycondensatiereactie van een groot aantal moleculen met zowel een carbonzuur als een alcohol-groep.
Wanneer bijvoorbeeld een polyester wordt geproduceerd uit glycol en tereftaalzuur ontstaat de polyester polyethyleentereftalaat (PET). PET wordt gebruikt voor de productie van frisdrankflessen en voor kleding.

Wat is kunststof?

Als men het over kunststoffen heeft, wordt daarbij vaak gedacht in de termen van namaakstoffen. Door kreten in de geest van "het is maar plastic", worden de kunststoffen dus vaak als iets minderwaardigs beschouwd.

Niets is minder waar. Het is dan ook beter om bij kunststoffen te denken aan “kunstmatig” gemaakte stoffen. Hierbij moeten we echter wel dit begrip "kunstmatig" beperken tot het langs chemische weg maken van nieuwe stoffen. Doen we dit niet dan zouden alle stoffen c.q. materialen die niet als zodanig voorkomen (d.w.z. materialen als hout, metalen) maar die door mensen worden gemaakt tot de kunststoffen kunnen worden gerekend en daar zouden dan ook glas, beton en baksteen toe gerekend moeten worden.

"Kunststoffen zijn langs chemische weg kunstmatig vervaardigde stoffen c.q. materialen".

Bij de vervaardiging worden (nog steeds) nieuwe stoffen vervaardigd door bepaalde moleculen, zoals die voor een groot deel in de aardolieproducten voorkomen, op allerlei verschillende manieren aan elkaar te knopen. 

Deze ontwikkelingen van steeds weer nieuwe of verbeterde kunststoffen zijn nog steeds niet tot een eind gekomen en de hoeveelheid kunststoffen die er op de markt zijn is zo groot dat het niet is bij te houden. 

Samenvattend kan dus worden gezegd dat het doel van het maken van kunststoffen is:

  • het verkrijgen van nieuwe materialen met zeer bepaalde specifieke eigenschappen

  • het vervangen van schaarse en of dure materialen

  • het verkrijgen van materialen met betere eigenschappen (b.v. grotere slijtvastheid, hogere isolatiewaarde) dan die van bestaande materialen

Neem contact met mij op voor:

Wilt u informatie over dakkapellen, kijk hier.